+420 778 724 456
Čas na nás!

Ochrana osobních údajů

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY,

kteří využívají nebo mají zájem využít služby A-nanas.cz, která je provozována společností LUSKO s.r.o.

(dále jen „Poučení“)

Poučení o zpracování osobních údajů je dostupné na http://www.a-nanas.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/a-38/

Společnosti LUSKO s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s objednávkou našich služeb.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LUSKO s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba, 708 00, IČO: 04817371 (také jen „A-nanas.cz“), telefon: 602 103 303, e-mail: info@a-nanas.cz, webová stránka: https://www.a-nanas.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle Nařízení je A-nanas.cz od 25. května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou: Lukáš Školoud, 602 103 303, lukas@a-nanas.cz

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A-nanas.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem prostřednictvím formuláře Zadat poptávku nebo jinou cestou, např. telefonicky. Zpracovávané osobní údaje zahrnují:

Osobní údaje běžné:

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo.

Osobní údaje citlivé, zvláštní kategorie:

Žádné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány za účelem zajištění služeb A-nanas.cz.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci požadavků Zákazníka a předání informací příslušnému zaměstnanci (chůvě, hospodyni nebo pečovatelce).

2) pro vnitřní komunikaci se Zákazníkem (např. zasílání novinek, upozornění, poděkování a jiných zpráv a vystavení faktur – daňových dokladů),

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který A-nanas.cz udělil Zákazník.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Zákazníků, a to zejména v souvislosti s vyplněním Poptávky na www.a-nanas.cz nebo na základě telefonické komunikace.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím emailu (info@a-nanas.cz)  nebo telefonicky na čísle 602 103 303.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo A-nanas.cz, a to v písemné nebo elektronické formě. Osobní údaje mohou pro A-nanas.cz takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro A-nanas.cz, se kterými A-nanas.cz bude nebo již spolupracuje.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, kdy Zákazník využívá služby A-nanas.cz. Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu využívání služeb A-nanas.cz. Jakmile Zákazník přestane využívat služeb A-nanas.cz, budou jeho údaje po jednom roce vymazány.

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám - subjektům údajů (Zákazníkům), jejichž osobní údaje A-nanas.cz zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona:

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu A-nanas.cz povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona:

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od A-nanas.cz potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování:

Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat A-nanas.cz o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u A-nanas.cz.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u A-nanas.cz námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů A-nanas.cz nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků A-nanas.cz.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od A-nanas.cz a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Lukáš Školoud / 602 103 303 / lukas@a-nanas.cz

 

SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH S A-nanas.cz:

Gabriela Micenková – účetnictví; Arsy line s.r.o. – emaily, project management system; Advisio – on line marketing; Microsoft 

COOKIES

Po Vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na Váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká cookie a je to krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají cookies první strany, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies třetích stran (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran).Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku).Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Nastavení cookies

Zadat nezávaznou poptávku

A nyní stačí vyplnit následující formulář. Vyberte službu o jakou máte zájem. My Váš požadavek zpracujeme a v co nejkratší době se Vám ozveme. Pokud preferujete telefonický kontakt, zavolejte nám 778 724 456. 

Firemní úklidy Vybráno
Domácí úklidy Vybráno
Speciální úklidy Vybráno

Povinné položky

Nepovinné položky

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím s obchodními podmínkami.

Proč s námi spolupracovat?

Srozumitelná cena služeb Srozumitelná cena služeb Více
Prověření a proškolení lidé Prověření a proškolení lidé Více
Plné pojištění Plné pojištění Více

Hodnocení uživatelů

Vladimíra P. Perfektní spolupráce, vstřícná domluva a naprostá spokojenost....
Tuto firmu můžu jen doporučit a ráda budu využívat jejich služeb i nadále.
František B. Jsem spokojen a dávám za sebe doporučení pokud bude služba takto pokračovat není důvod službu rušit a odejít co se týče úklidu dělají to co od nich chci a pozaduji za mě bez problémů.
Jana H. Rychlé jednání, profesionální přístup paní hospodyně, kvalitně odvedená práce. Těšíme se na další spolupráci.
Irena Š. Dobrý den,
s pečlivostí, přístupem a celým úklidem od slečny Zuzany jsem byla velmi spokojená. Ráda a s potěšením využiji služby i v dalším období.
Děkuji a zdravím
Irena Šléglová
jarmila b. Hledala jsem paní na ůklid,protože s předešlou firmou jsme nebyli spokojeni a tady jsme byli mile překvapeni,paní je příjemná,pracovitá,uklidila co měla a snad i něco navíc.
Dominika N. Byli jsme spokojeni s úklidem i komunikací prostřednictvím služby a-nanas. Drobná nespokojenost byla, že paní uklízečku z firmy poslali omylem na špatnou adresu a pak jsme na ni museli čekat více než půl hodiny po domluveném čase.
Zobrazit všechny reference
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Upozornění
Zavřít